Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право (2008)

3. Класифікація міжнародних актів про права людини

Міжнародні акти про права людини можна класифікувати за різноманітними підставами. Вважається, що наведена нижче класифікація, заснована на просторовій, суб'єктно-об'єктній і предметній основах, є найбільш зручною як із теоретичної, так і з практичної позицій.

І. Міжнародні документи універсального характеру, що містять у собі:

— Міжнародний білль про права людини;

— документи, що закріплюють права людини в рішеннях міжнародних конференцій;

— міжнародні акти, що закріплюють право на самовизначення і права народів;

— акти, спрямовані на попередження дискримінації;

— акти, що закріплюють принципи правосуддя;

— акти, що регулюють права осіб, що були піддані затриманню або тюремному ув'язненню;

— акти, що регулюють права жінок;

— акти, що регулюють права дітей;

— акти, що закріплюють економічні та соціальні права;

— акти, що закріплюють права на користування досягненнями культури, інформацією, свободу асоціацій;

— акти, що регламентують захист прав людини в збройних конфліктах;

— акти, що встановлюють міжнародні військові злочини і злочини проти людства;

— акти, що регулюють заборони рабства, підневільного стану, примусової праці.

II. Документи регіонального характеру містять у собі:

— документи Ради Європи;

— документи Організації з безпеки і співробітництва в Європі;

— Документи Співдружності Незалежних Держав;

— Американську конвенцію про права людини; — Африканську Хартію прав людини і народів.