Буроменський М.В. Міжнародне публічне право (2006)

§8. Консульські привілеї й імунітети

Для того щоб консульське представництво могло здійснювати свої функції, воно та його персонал відповідно до міжнародного права наділяються спеціальним статусом із наданням консульських привілеїв й імунітетів. Той вигляд, який консульські привілеї й імунітети мають у сучасному світі, вони отримали межі XIX і XX століть.

Перелік консульських привілеїв й імунітетів, визнаних у загальному міжнародному праві, викладений у Віденській конвенції про консульські зносини. Обсяг консульських привілеїв і імунітетів трохи вужчий, ніж обсяг дипломатичних привілеїв і імунітетів. Але він може бути за згодою дер. жав на умовах взаємності як звужений, так і розширений. На практиці розбіжності у статусі консульських представництв різних держав зазвичай незначні. Консульські привілеї й імунітети розділяються на привілеї й імунітети консульського представництва й особисті консульські привілеї й імунітети.