Дахно І.І. Міжнародне приватне право (2008)

1.1. Загальні зауваження

Право зовнішньоекономічної діяльності, очевидно, можна вважати окремою галуззю права, оскільки воно має свій предмет, об'єкти, суб'єкти та методи правового регулювання. На жаль, поки що вкрай замало комплексних підручників і посібників з права зовнішньоекономічної діяльності. В основному книги створюються за підгалузевим принципом (наприклад, "Митне право", "Інвестиційне право" тощо). У підручниках з господарського права України праву зовнішньоекономічної діяльності виділяється один з двох десятків розділів.

2005 р. у видавництві Міжрегіональної академії управління персоналом опубліковано навчальний посібник "Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності" за загальною редакцією О.Х. Юлдашева. Наклад посібника — 100 примірників. Посібник має десять розділів. Наводимо їх назви.

1. Зовнішньоекономічна діяльність як об'єкт правого регулювання.

2. Міжнародно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

4. Митне та тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

5. Нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

6. відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності.

7. Укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

8. Особливості та основні умови деяких видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

9. Типові форми деяких видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

10. Міжнародно-правова регламентація транспортних перевезень.

Даний розділ цієї книги не претендує на всеосяжне висвітлення права зовнішньоекономічної діяльності. Достатньо, щоб читач зрозумів: таке право вже існує. Є чинною велика кількість законів та підзаконних актів у даній сфері.

Правників, які знають цю галузь права, в Україні недостатньо. Лише окремі юридичні фірми надають консультації та інші послуги з питань зовнішньоекономічної діяльності. Знання менеджерами її юридичних аспектів є об'єктивною потребою.

Автор цього розділу розглядає його як перше ознайомлення читача з надзвичайно актуальною галуззю права.