Дахно І.І. Зовнішньоекономічна діяльність (2006)

2.7. Критерії вступу до Європейського валютного союзу

У Маастрихтському договорі від 7 лютого 1992 р. було узгоджено і затверджено обов'язкові умови приєднання до валютного союзу країн — членів ЄС. Вони дістали назву критеріїв конвергенції.

Мета встановлення критеріїв конвергенції полягала в усуненні _відмінностей та досягненні зближення національних економік країн - членів союзу.

Критерії приєднання до ЄВС:

• цінова стабільність — рівень інфляції в країні-кандидаті не повинен перевищувати більш ніж на 1,5 % середній рівень інфляції в трьох країнах ЄС з найменшими інфляційними показниками;

• стабільність державних фінансів — річний дефіцит державного бюджету не може перевищувати 3 % валового внутрішнього продукту. Рівень державного боргу не перевищує 60 % річного ВВП;

• рівень процентних ставок за довгостроковими кредитами не повинен перевищувати 2 % рівня, що існує в трьох країнах ЄС з найкращими результатами;

• обмінний курс валют не повинен виходити за межі встановленого в ЄС діапазону коливань обмінних курсів. Девальвації забороняються щонайменше протягом двох років.За контрольний було прийнято 1997 р.

У табл. 4 наведено стан виконання країнами ЄС критеріїв конвергенції.

Найлегше країнам-кандидатам було виконати критерії щодо інфляції і процентних ставок. Країнами ЄС з найнижчими темпами інфляції у 1997 р. стали Франція, Австрія, Фінляндія та Ірландія (1,2 %). Недалеко від них була Німеччина (1,5 %).

Трьома країнами з найкращими результатами щодо рівня процентних ставок були Франція, Нідерланди (5,5 %) і Німеччина (5,6 %).

Найважче для країн-кандидатів до вступу в ЄВС було виконати критерії конвергенції щодо рівня бюджетного дефіциту. У 1997 р. найменший бюджетний дефіцит був у Фінляндії (-0,9 % від ВВП), Швеції (-1,4 % від ВВП) і Великобританії (-1,9 від ВВП). Показники державних фінансів Люксембургу, Ірландії та Данії свідчать про профіцит бюджету цих країн у 1997 р.

Країною, якій не вдалося виконати жодного критерію конвергенції, стала Греція. На цій підставі її вступ до ЄВС було відкладено до 1 січня 2001 р.

У липні 2000 р. було визнано, що економічна ситуація в Греції відповідає критеріям конвергенції до ЄВС. 1 січня 2001 р. Греція набула членство в Європейському валютному союзі, на її території почала функціонувати єдина валюта євро (у безготівковій формі).