Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур

Гармонізація митних процедур здійснюється в рамках Ради митного співробітництва, або Світової митної організації. Ця організація, зокрема, дає такі рекомендації, як:

• визначення митною службою своїх цілей і засобів їх досягнення;

• ревізія митних процедур з метою скасування неефективних або зайвих;

 широке використання інформаційних технологій, включаючи перехід до представлення митної документації на електронних носіях;

 виокремлення збору митної статистики від випуску товарів;

 впровадження вибіркового контролю шляхом розробки технологій визначення ризикових вантажів;

 об'єднання на двосторонній основі експортного та імпортного митного контролю;

• поступове розширення практики міжнародного визначення технічних стандартів.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.