Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Виникнення і становлення державної митної служби в незалежній Україні

Після проголошення незалежності Україні необхідно було створювати нові державні органи управління, яких вона ніколи не мала, будучи однією із союзних республік у складі Радянського Союзу. До таких державних органів управління належить і Митна служба України, покликана захищати її економічні інтереси в міжнародних економічних відносинах.

Першим актом на цьому шляху було прийняття 25 червня 1991 р. Верховною Радою України Закону «Про митну справу в Україні», в якому проголошено, що Україна «як суверенна держава самостійно створює власну митну систему і здійснює митну справу». Пізніше, 12 грудня 1991 р. Верховна Рада України прийняла постанову про створення Державного митного комітету України як центрального митного органу країни. Того ж дня український парламент затвердив перший в Україні Митний кодекс, який діє до цього часу. 29 листопада 1996 р. Президент України видав Указ про створення Державної митної служби України на базі Державного митного комітету України та його органів.

Ставши суверенною державою, Україна самостійно регулює свою зовнішньоекономічну діяльність. Ліквідація державної монополії на зовнішню торгівлю, залучення до участі в експортно-імпортній діяльності величезної кількості підприємств, фірм і окремих фізичних осіб вимагало створення чіткої системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Сучасна структура митної служби України складається з центрального апарату, який здійснює загальне керівництво, 10 регіональних митниць, 46 митниць, 197 митних постів, 12 спеціалізованих митних установ та організацій (загальна структура зображена нарис. 18).Митні органи України забезпечують сьогодні контроль на 74 автомобільних, 36 авіаційних, 40 морських і річкових, 4 паромних пунктах, через які перетинають кордон до 200 тисяч громадян

та понад 40 тисяч одиниць різних видів транспортних засобів.

Помітним кроком у розбудові організаційної структури та визначенні функцій митної служби України став Указ Президента України за № 216/98 від 23.03.98 «Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 29.11.96 за № 1145/96». Цей Указ сприяв подальшому зміцненню системи митних органів, удосконаленню процедур, посиленню боротьби з контрабандою, незаконним переміщенням через митний кордон України наркотиків та інших заборонних предметів.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.