Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Правова основа діяльності Державної митної служби України

Як уже зазначалося, державна митна служба України забезпечує реалізацію трьох основних функцій: фіскальної, правоохоронної, регулюючої.

Управлінська діяльність ДМСУ базується на принципах чіткої централізованої системи управління підлеглими митними органами.

Основною формою реалізації митною службою своїх функцій є підготовка та видання нормативно-правових актів: наказів, розпоряджень, листів, у тому числі електронних.

Нормативно-правові акти ДМСУ випускаються двох видів: внутрівідомчі, які регламентують порядок дії всередині самого митного відомства, і міжвідомчі, які підлягають обов'язковій реєстрації в Міністерстві юстиції.

Основним документом, який регламентує загалом зовнішньоекономічну діяльність України, є Закон України від 16.04.91 «Про зовнішньоекономічну діяльність». Він започаткував і запровадив правову основу регулювання зовнішньоекономічних зв'язків. Цей закон визначив коло фізичних і юридичних осіб, що мають право займатись експортно-імпортними операціями. Другим фундаментальним документом для Митної служби України є Митний кодекс України, введений в дію Постановою Верховної Ради України від 12.12.91. Він встановлює правові, економічні та організаційні основи митної справи в Україні. Митний кодекс захищає економічний суверенітет та економічну безпеку України,

сприяє активізації її зовнішньоекономічної діяльності. Кодекс має своєю метою забезпечити виконання митними та іншими державними органами, громадянами, суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності прав і обов'язків у сфері митної справи.

Основні положення митно-тарифного регулювання в Україні запроваджено Законом «Про Єдиний митний тариф» від 05.02.92. розміри ставок імпортного мита затверджено Декретом Кабінету Міністрів України від 11.01.93 за № 4—93 «Про Єдиний митний тариф України».

Для розробки нових пропозицій з питань митно-тарифного регулювання та з метою врахування як інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, так і держави, в 1994 р. створено Митно-тарифну раду. До її складу входять представники Державної митної служби України, Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ, Міністерства промисловості, Міністерства сільського господарства, Кабінету Міністрів України.

На регулювання зовнішньоекономічної діяльності спрямовано ряд Указів Президента України. Одним з таких Указів в Україні введено в дію міжнародні правила «Інкотермс-90». Інші Укази видані з метою вдосконалення державної політики регулювання імпорту, впровадження в дію системи валютного та експортного контролю, обліку окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), регулювання бартерних операцій. Указами Президента України визначаються також основні механізми і порядок проведення деяких зовнішньоекономічних операцій.

Останнім часом дедалі більше уваги на вищих рівнях гілок державної влади приділяється приведенню законодавства України у відповідність з нормами, принципами і правилами ГАТТ/СОТ.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.