Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Структура товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності

Кожною країною, що підписала Конвенцію про Гармонізовану систему, на базі Номенклатури гармонізованої системи (НГС) були видані національні товарні номенклатури. Вони допускають глибшу деталізацію, уточнення номенклатури товарів. У країнах ЄЕС деталізація досягає до 14 знаків, у США наприклад, до 11 знаків. Країнам, що розвиваються, дозволено часткове застосування Гармонізованої системи. В шестизначному коді вони можуть обмежувати деталізацію шостим або навіть п'ятим знаком, але при цьому додається відповідна кількість нулів «00» або «0».

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності, що була введена в дію в СРСР в 1991 р. теж була розроблена на базі НГС, але при цьому були допущені суттєві помилки, головним чином у перекладі, які в деяких випадках значно викривляли зміст оригіналу. Друге видання ТН ЗЕД, що набуло чинності і 1 січня 1992 p., врахувало як допущені помилки, так і зміни і доповнення до НГС.

Одночасно були виконані уточнення і зміна одиниць виміру, що застосовувались у ТН ЗЕД відповідно до міжнародних стандартів. Та окремі технічні помилки були все ж допущені. Відповідне пояснення до цих помилок було дано в листі Державного митного комітету Російської Федерації «Про товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності».

Основу ТН ЗЕД, що діє в Україні, складають Номенклатура гармонізованої системи Ради митного співробітництва (РМС) і Комбінована тарифно-статистична номенклатура Європейського економічного співтовариства (КН ЄЕС). Загалом цифровий код ТН ЗЕД України містить дев'ять знаків, що створюють такі складові цього коду: перші шість знаків (цифр) визначають код товару за номенклатурою гармонізованої системи. Ті ж шість цифр плюс сьомий і восьмий знаки — це код товару по КН ЄЕС. Дев'ятий знак може бути використаним для подальшої деталізації певних товарних груп (позицій) в інтересах України. Схематично дев'ятизначний код можна зобразити таким чином:Загальна кількість кодів (ключів), що містяться в ТН ЗЕД, дорівнює 9506. З них 5019 кодів відповідають НГС, а 4487 — КН ЄЕС. Із 5019 кодів НГС 311 кодів є неподільними чотиризначними кодами, в яких п'ятий та шостий знаки — нулі.

Взагалі класифікаційна система має кілька рівнів. Перший — найбільш загальний; далі група товарів, що входить в перший рівень, але деталізованіша, тобто така, що охоплює характерну частину цієї групи товарів. Ще нижче рівень, який, у свою чергу, характеризує частину товарів другого рівня, які теж володіють уже притаманними тільки їм рисами, але вони вже мають шестизначний код, в якому перші 2 знаки — код першої загальної групи, а разом перші 4 знаки є кодом частини першої групи, тобто

другого рівня.

Крім дев'ятизначного коду Товарна номенклатура має в своєму складі XXI розділ. Кожен розділ позначається римськими цифрами від І до XXI. Розділи відрізняються між собою тим, що охоплюють товари, виготовлені в різних галузях промисловості.

Наприклад:

розділ І: живі тварини і продукти тваринництва;

розділ V: корисні копалини;

розділ XXI: твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріату.

Таким чином, розділи можна вважати найвищим рівнем узагальнення характеристики товарів, які мають певну характерну спільну ознаку, наприклад за галуззю або походженням товарів.

На наступному рівні перебувають групи, кожна з яких об'єднує товари:

* за матеріалом, з якого вони зроблені або яким матеріалом вони є—наприклад, двозначна група 10 охоплює зернові культури;

• за функціями, які вони можуть виконувати; наприклад, група 92 — це музичні інструменти;

• за ступенем обробки. Наприклад, якщо група 10 охоплю зернові культури, то група 11 — продукцію борошномельної промисловості. Далі може бути інший двозначний код, який охоплює вироби з борошна (код 11), що, в свою чергу, виробляється з певного зерна, узагальнюючий код якого — 10. Усі ці двозначні коди групи є початком дев'ятизначного коду, тобто 10 XX XX XXX, 11 XX XX XXX, 92 XX XX XXX, де знак «X» може бути будь-якою цифрою від 0 до 9.

Усього в складі ТН ЗЕД є 97 груп. Кожна група від 10 до 97- це перші 2 знаки (цифри) дев'ятизначної ТН ЗЕД (рис. 23).Підвищення цифрового значення коду групи, в якому змінюється друга цифра від «0» до «9», означає, що збільшення другої цифри коду характеризує послідовність обробки товарів від сировини до напівфабрикатів і далі до готових виробів. Це створює сприятливі умови для застосування системи товарної номенклатури в митних тарифах. Товарну позицію характеризують перші 4 цифри дев'ятизначного коду номенклатури товарів, тобто дві цифри коду групи плюс ще дві цифри, тобто третя і четверта цифри означають дедалі глибшу деталізацію товару.

Наприклад, товарна крупа 10 00 00 000 — зернові культури, а вже 10 01 00 000 — пшениця; 10 02 00 000 —жито; 10 03 00 000 — ячмінь і т. д.

У визначенні товарних позицій використовуються як критерії, що застосовуються при встановленні коду групи, так й інші критерії, наприклад, форми товару як додаткового критерію віднесення товару до тієї чи іншої товарної позиції. Усі шість перших цифр дев'ятизначного коду товарної номенклатури позначають субпозицію. В кожній групі товарів є товарні позиції (чотиризначний код) і субпозиції (шестизначний код).

у побудові всієї сукупності ознак можна виокремити чотири основні:

 ступінь обробки;

• призначення товару;

• вид матеріалу, з якого виготовлено товар;

• значення товару в світовій торгівлі.

Розподіл усієї безлічі товарів, що виготовляються в світі, відбувається в товарній позиції, товарній субпозиції та підсубпозиції (до дев'ятого знака коду в ТН ЗЕД) аж до окремого виду товару (або до сукупності товарів).

Таким чином, в ТН ЗЕД підсубпозиція складається з 9 знаків (цифр), з яких перші шість цифр збігаються з назвою субпозиції з НГС. Три останні цифри ТН ЗЕД означають глибшу деталізацію субпозиції.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.