Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Класифікація митних платежів

В Україні застосовуються ввізні та вивізні митні платежі.

Ввізне мито — це платіж, який стягується митницями при надходженні іноземних товарів на внутрішній ринок. Ввізне мито є диференційованим:

• до товарів з країн, які входять разом з Україною у митні союзи, або при встановленні спеціального преференціального митного режиму згідно з міжнародними договорами України застосовуються преференціальні ставки ввізного мита;

• до товарів з країн, що мають в Україні режим найбільшого сприяння, застосовуються пільгові ставки;

• до інших товарів застосовуються повні ставки мита.

Вивізне мито —це платіж, який нараховується на товари чи інші предмети при їх вивезенні за межі митної території України. Вони використовуються у деяких країнах і встановлюються на певний термін, як правило, у разі нестачі сировини в державі.

У деяких країнах застосовуються транзитні митні платежі. Однак їх роль у сучасних умовах знижується. Встановлюються вони, як правило, лише для покриття витрат, пов'язаних з контролем транзиту іноземних вантажів.

Таблиця 7

Класифікація митних платежів

ЗмістВиди платежів
За юридичною природоюсправляються згідно з Митним кодексом — мито, митні збори
справляються відповідно до інших документів — ПДВ, акцизний збір
За значеннямосновні — сплачуються у більшості випадків, не потребують від митних органів спеціальних дій
додаткові митні платежі — сплачуються за додаткові послуги митниць (супроводження товарів, їх зберігання тощо)
За економічною природоюнепрямі — мито, ПДВ, акциз прямі — митні збори
За каналом надходженнянадходять до державної митниці — митні збори
сплачуються до Державного бюджету України — мито, ПДВ, акцизний збір
За напрямомввізні митні платежі
вивізні митні платежі
За принципом заохочуванняпреференційні
пільгові
повні (загальні)
За методом нарахуванняадвалорні
специфічні
комбіновані
Закінчення табл. 7

ЗмістВиди платежів
За принципом обмежуванняспеціальні
антидемпінгові
компенсаційні
сезонні
За терміномтимчасові
постійні
Таблиця 8

Класифікатор видів митних платежів до державного бюджету

Найменування митних платежівКод виду платежу
Мито
Ввізне мито, в тому числі на бензин моторний і важкі дистиляти по ВМД021
Ввізне мито, що нараховується по ВМД020
Ввізне мито в неторговому обороті (з громадян)120
Мито за поштові відправлення121
Вивізне мито040
Вивізне мито в неторговому обороті (з громадян)140
Митні збори за супроводження підакцизних товарів026
Акцизний збір
Акцизний збір, в тому числі на бензин моторний та важкі дистиляти по ВМД271
Акцизний збір, що нараховується по ВМД027
Акцизний збір у неторговому обороті (з громадян)127
Податок на додану вартість
Податок на додану вартість028
Податок на додану вартість у неторговому обороті (з громадян)128
Таблиця 9

Класифікатор видів митних зборів

Найменування митних зборівКод виду платежів
За перебування товарів та інших предметів під митним контролем001
За митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, встановленим для митниці003
За відмову від замовлених послуг, передбачених у попередньому пункті, без завчасного попередження в письмовій формі004
За митне оформлення транспортного засобу індивідуального користування, якщо цей засіб використовується для перевезення товарів та інших предметів в обсягах, що підлягають обкладенню митом005
За видачу посвідчень на право реєстрації (перереєстрації) ввезених в Україну громадянами транспортних засобів (у тому числі ввезених тимчасово), а також номерних агрегатів, що підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції006
За зберігання товарів та інших предметів на складах митниць (крім товарів та інших предметів, зазначених у статті 86 Митного кодексу України)008
За зберігання товарів та інших предметів, що підлягають обов'язковій передачі митниці для зберігання і зазначених у статті 86 Митного кодексу України009
За митне оформлення товарів та інших предметів010
За митне оформлення тимчасово ввезеного (вивезеного) майна під зобов'язання про його зворотне вивезення (ввезення)012
За митне оформлення товарів у разі транзиту014
За видачу ліцензій на відкриття митного ліцензійного складу029
За митне оформлення товарів у разі ввезення на митний ліцензійний склад015
За видачу підприємству свідоцтва про визначення його декларантом019
За подовження терміну дії (перереєстрації) свідоцтва про визнання підприємства декларантом018
Ставки митних зборів за надані митні послуги встановлюються у розмірі, що не перевищує їх приблизну вартість. Митні збори сплачуються як у національній, так і іноземній валюті. Вони використовуються для розвитку системи митних органів України, про що Державна митна служба України щорічно звітує у своєму річному звіті (про витрачені кошти, отримані за рахунок митних зборів).

Митні збори стягуються по кожній вантажній митній декларації за митне оформлення товарів і предметів, транспортних засобів (у тому числі індивідуального користування, спадщини), що переміщуються через митний кордон України, за їх знаходження під митним контролем і надання послуг у сфері митної справи.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.