Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Механізм розрахунку і стягнення митних платежів

Платниками мита є фізичні та юридичні особи, тобто суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють переміщення через митний кордон Україні товарів та інших предметів, що підлягають митному обкладенню згідно з чинним законодавством.Об'єктом митного оподаткування є митна вартість чи фізична одиниця імпортованих товарів або інших предметів, які переміщуються через митний кордон України.

Механізм нарахування та сплати мита включає кілька етапів:

1. Нарахування мита на товари та інші предмети, що підлягають митному обкладенню, проводиться на базі митної вартості, заявленої декларантом або визначеної митними органами вартості товарів, що перетинають через митний кордон України, яка розраховується на момент перетину товарами митного кордону.

2. Потім визначається країна походження товарів. Такою вважається країна, де товари були повністю вироблені або піддані достатній переробці чи обробці. Повністю виробленими у даній країні вважаються такі товари:

• корисні копалини, видобуті в межах її території чи економічної зони;

• рослинна продукція, вирощена в її грунті;

• живі тварини, вирощені в країні;

• продукція, отримана в країні від живих тварин;

• вироблена у країні продукція мисливського, рибальського і морського промислів;

• продукція морського промислу, добута чи вироблена у Світовому океані судами даної країни, а також судами, орендованими (зафрахтованими) нею;

• продукти, виготовлені на борту пловучих рибзаводів,

• вторинна сировина і відходи, які є результатом проведених та інших операцій, здійснюваних у даній країні;

• продукція, технології, отримані у відкритому космосі на космічних суднах, що належать цій країні,

• товари, вироблені в цій країні виключно з продукції, вказаної у вище наведених пунктах.

Переробка чи обробка товарів в даній країні вважається достатньою, якщо:

1) товари, що декларуються, класифікуються в іншій тарифній позиції, ніж матеріали чи вироби, що використовуються для їх виготовлення;

2) у вартості декларованих товарів частка доданої вартості становить не менше 50 %.

Не можуть вважатися достатньо переробленими товари, якщо з ними проводилися лише такі технологічні операції:

• по зберіганню товарів під час їх збереження або транспортування;

• підготовка товарів до продажу і транспортування (дроблення партії, формування партій відправок, сортування і переупаковка);

• прості збиральні операції;

• змішування товарів (компонентів) без надання отриманій продукції характеристик, суттєво відмінних від характеристик її вихідних складових.

3. Наступним кроком є визначення товарної групи товарів, що переміщуються через митний кордон. Докладно це питання було розглянуто в главі 6.

Ставки мита для конкретного імпортованого товару визначаються за Єдиним митним тарифом України. Оподатковані митом товари зведені в товарну класифікаційну схему, яка базується на Гармонізованій системі опису та кодуванню товарів. Усі предмети, що підлягають митному контролю, систематизовані в 21 розділі, 97 главах, 1241 товарній позиції, 5019 товарних підпозиціях.

Для прикладу наведемо витяг зі Систематизованого переліку ставок ввізного мита.

Таблиця 10

Витяг зі систематизованого переліку ставок ввізного мита

Опис товару згідно з ДССтавки мита
Товарна позиціяГрупа 18 «Какао-боби, цілі та дроблені, сирі та підсмажені»преференційнапільговаповна
18.01Какао-боби, цілі і дроблені, сирі та підсмаженіX2%2%
18.02Скоринка та інші відходи какаоX5%5 %, але не менше, ніж 0,02 екю за 1 кг
18.93Какао-пастаX30%30 %, але не менше, ніж 1 екю за 1 кг
18.04Масло-какаоX5 %, але не менше, ніж 0,25 екю за 1 кг5 %, але не менше, ніж 0,25 екю за 1 кг
18.05Какао-порошок без додавання цукруX5 %, але не менше, ніж 0,2 екю за 1 кг5 %, але не менше, ніж 0,2 екю за 1 кг
18.06Шоколад та інші харчові продукти, що містять какаоX30 %, але не менше, ніж 0,7 екю за 1 кг30 %, але не менше, ніж 0,7 екю за 1 кг
4. Порядок застосування пільг, якщо такі передбачені для даного товару.

Після визначення тарифної позиції імпортного товару застосовуються конкретні ставки мита. Як уже раніше зазначалося, ставки встановлюються в визначеному відсотку до вартості товару (адвалорне мито) або в твердих сумах до одиниці товару (специфічне мито). Єдиний митний тариф України визначає кілька ставок на одну товарну групу: преференційну, пільгову і повну, застосування яких залежить від країни походження імпортованих товарів.

У законодавстві України передбачено ряд пільг при нарахуванні та сплаті мита. їх можна класифікувати згідно з Державним класифікатором.Від сплати мита згідно з Класифікатором звільнень від обкладання ввізним митом звільняються:

Відповідно до Закону «Про Єдиний митний тариф»:

 транспортні засоби, які здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів, багажу і пасажирів;

 предмети матеріально-технічного постачання та інвентар, сировина, що вивозяться за межі митного кордону України для

забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами і організаціями суден, що здійснюють морський промисел;

• предмети, що ввозяться в Україну для офіційного та особистого використання;

• товари та інші предмети, що підлягають перетворенню на власність держави у випадках, передбачених законами України;

• товари та інші предмети, що стали після пошкодження до пропуску їх через митний кордон України непридатними до використання як вироби або матеріали;

• ввезені зворотньо на митну територію України товари та інші предмети і ті, що походять з іншої території, за які сплачено мито при попередньому ввезенні на митну територію України і тимчасово вивезені за її межі;

• ввезені зворотньо за межі митної території України товари та інші предмети, і ті, що походять з цієї території, за які сплачено мито при попередньому вивезенні за межі митної території України і тимчасово ввезені на цю територію;

• товари (окрім підакцизних), імпортовані всеукраїнськими і міжнародними об'єднаннями громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в статутній діяльності котрих передбачено надання соціальної та медичної допомоги потерпілим у результаті аварії на ЧАЕС, підприємствами та організаціями, засновниками яких є ці об'єднання, за умови, що особи, потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи, становлять не менше 75 % загальної чисельності членів об'єднань і працюючих на цих підприємствах;

 товари та інші предмети походженням з митної території України та ввезені зворотньо на цю територію без обробки чи переробки, а також товари та інші предмети іноземного походження, вивезені зворотньо за межі митної території України без обробки чи переробки;

• товари і послуги, що призначаються для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні;

• товари та інші предмети, які ввозяться на митну територію України за рахунок коштів державного валютного фонду України, республіканського (АР Крим), місцевих валютних фондів;

• товари та інші предмети, які ввозяться на митну територію України за рахунок іноземних кредитів, що надаються під гарантію Кабінету Міністрів України;

• ввезення засобів захисту рослин і тварин, калійних і фосфат них добрив;

• предмети дитячого асортименту (зменшуються ставки на 50 %);

• інші товари та інші предмети, що визначаються Верховною Радою України.

Відповідно до інших законодавчих актів України:

• давальницька сировина іноземного замовника;

• готова продукція, вироблена з давальницької сировини українського замовника;

• майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями;

• майно, що ввозиться в Україну за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність;

• вантажі з гуманітарною допомогою;

• насіння для наукових досліджень;

• товари, звільнені від обкладання ввізним митом згідно з Указом Президента про інвестування електроенергетики;

• матеріали, устаткування та обладнання, що ввозиться для потреб власного виробництва суб'єктами зони «Сиваш»;

• матеріали, устаткування та обладнання, призначені для інформаційної діяльності засобів масової інформації.

Відповідно до міжнародних договорів та інших зобов'язань України:

• товари, що ввозяться в Україну в межах договорів про вільну торгівлю;

• сировина, матеріали, устаткування, що ввозяться в Україну в межах виробничої кооперації країн СНД відповідно до Ашхабадської угоди;

• товари і предмети, що ввозяться на виконання Угоди між Україною та США щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї;

• товари і предмети, що ввозяться на виконання Угоди між урядами України, Канади, США та Швеції про створення Українського науково-технологічного центру;

• товари і предмети, що ввозяться на виконання Угоди між урядами України та США про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво;

• товари і предмети, що ввозяться на виконання Угоди між урядом України та Комісією Європейського Співтовариства з метою реалізації проектів технічної допомоги в рамках програми TACIS;

• товари, що ввозяться в Україну на виконання програми технічної допомоги, яка надається урядом Канади;

• згідно з іншими міжнародними та міжурядовими угодами. Від обкладання ввізним митом згідно з Класифікатором

звільнень від сплати вивізного (експортного) мита звільняються:

Відповідно до Закону «Про єдиний митний тариф»:

• предмети і спорядження, паливо та інше майно, що вивозиться з України для забезпечення виробничої діяльності українських і зафрахтованих українськими підприємствами суден, що ведуть морський промисел;

 товари та інші предмети іноземного походження, які вивозяться зворотньо за межі України без обробки чи переробки;

• товари та інші предмети, що знову вивозяться за межі митної території України і походять з цієї території, за які було оплачено мито при первісному вивезенні за межі митної території України і тимчасово ввозилися на цю територію;

• інші товари і предмети, що визначаються постановами Верховної Ради України.

Відповідно до інших законодавчих актів України:

• готова продукція, що вироблена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником;

• товари, що вивозяться як давальницька сировина;

• товари, звільнені відповідно до Закону «Про вивізне мито на живу худобу та шкіряну сировину»;

• товари виробництва вільних економічних зон, звільнені від сплати вивізного мита;

• згідно з іншими законодавчими актами України. Відповідно до міжнародних договорів та інших зобов'язань

України:

• сировина, матеріали, устаткування, що ввозяться в Україну в межах виробничої кооперації країн СНД відповідно до Ашхабадської угоди;

• товари, звільнені від обкладання вивізним митом згідно з міжурядовими угодами про вільну торгівлю;

• інші міжнародні та міжурядові угоди.

Допускається зниження ставок мита при ввезенні на митну територію України та вивезенні за межі цієї території товарів та інших предметів, наприклад, відремонтованих і раніше ввезених на митну територію України чи вивезених за межі цієї території або ушкоджених до пропуску їх через митний кордон України, але придатних до використання як виробів чи матеріалів.

Допускається безмитне ввезення та вивезення або пільгове оподаткування митом товарів, що ввозяться у спеціальні митні зони на території України чи вивозяться з цих зон.

Розмір пільг і порядок їх надання встановлюються Верховною Радою України згідно з законодавством України про спеціальні митні зони шляхом прийняття окремо кожного закону для кожної з цих зон.

Допускається встановлення преференцій по ставках Єдиного митного тарифу України у вигляді звільнення від обкладання митом, зниження ставок мита чи встановлення квот на преференційне ввезення щодо іноземних товарів, які походять з держав, що утворюють з Україною митний союз чи зону вільної торгівлі.

Товари та інші предмети, тимчасово ввезені на митну територію України і призначені до зворотнього вивезення за її межі в установлені строки в незмінному стані або відремонтованому вигляді, а також товари та інші предмети, тимчасово вивезені за межі митної території України та призначені до зворотнього ввезення на цю територію в установлені строки в незмінному стані, пропускаються через митний кордон України без сплати мита. Строки безмитного ввезення та вивезення визначаються Митним кодексом України.

Мито, сплачене за товари, ввезені на митну територію України для зборки, монтажа, переробки з наступним зворотним вивезенням протягом одного року, може бути повністю або частково повернуто власнику товарів при їх вивезенні за межі митної території України та пред'явленні свідоцтв про використання цих товарів з вищезгаданою метою.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.