Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Порядок нарахування і сплати акцизного збору

При імпортуванні на територію України підакцизних товарів на їх митну вартість нараховується акцизний збір. Перелік товарів, на які встановлюється акцизний збір, визначається та обмежується переліком підакцизних товарів, який встановлено законами України від 6 лютого 1996 р. «Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби», від 7 травня 1996 р. «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої», від 24 травня 1996 р. «Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них», від 11 липня 1996 р. «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)».

Акцизний збір сплачується відповідно до законодавства за ставками, чинними на день подання ВМД, отримувачами товарів одночасно зі сплатою мита і митних зборів (до або на момент подання ВМД до митного оформлення). Товари, з яких не сплачено акцизний збір, митному оформленню не підлягають, окрім випадків, коли вони не підлягають обкладанню цим податком відповідно до законодавчих актів.

Визначення бази оподаткування

У разі закупівлі за іноземну валюту підакцизних товарів (продукції) за межами України, включаючи товари (продукцію), які ввезені на територію України в порядку товарообмінних операцій чи отримані безкоштовно для подальшої реалізації шляхом продажу за національну валюту України, обміну, передачі (окрім оборотів з реалізації (передачі) для виробництва підакцизних товарів у межах України) оподатковуваний оборот визначається, виходячи з митної вартості цих товарів (продукції), перерахованої у валюту України за валютним курсом Національного банку України, який діяв на дату митного оформлення, з урахуванням фактично сплачених сум мита і митних зборів, але не нижче індикативних цін, визначених КМУ.

Основою для нарахування та сплати акцизного збору по ввезених на митну територію України товарах (продукції) є вантажна митна декларація.

Сума акцизного збору розраховується за формулами:

1) На товари, які не підлягають оподаткуванню митом:

Са = (В + 3б) х А : (100 -А),

де Са — сума акцизного збору; В — митна вартість; 3б — митні збори; А — ставка акцизного збору, %.

2) На товари, які підлягають оподаткуванню митом:

Са = (В + 3б + М) х А : (100 - А),

де М— мито.

Контроль за правильністю розрахунків і своєчасністю сплати акцизного збору під час митного оформлення покладено на митні органи. Контроль за правильністю розрахування та своєчасністю сплати акцизного збору з імпортних товарів під час їх реалізації покладено на державні податкові адміністрації. Контроль сплати акцизного збору з імпортованих товарів, які підлягають розмітці марками акцизного збору, здійснюється митними органами разом з податковими. Підтвердженням сплати акцизу при митному оформленні цих товарів є заявка-розрахунок на отримання марок з позначкою про повну сплату сум збору.

Ввезені суб'єктами підприємницької діяльності товари, на які поширюються додаткові пільги згідно з актами законодавства, підлягають митному оформленню за умови подання митному органу імпортером заяви про мету ввезення і майбутнього використання цих товарів та представлення зобов'язання про використання таких товарів виключно з тією метою, для якої передбачено пільговий режим оподаткування.

Види пільг наведені у табл. 12.

Платники акцизного збору з товарів, імпортованих в Україну, перераховують його на депозитні рахунки митних органів. Повернення надмірно або помилково нарахованих і сплачених сум акцизного сбору здійснюється митними органами у разі надання їм ВМД на ввезення товарів та розрахункових документів про їх сплату, якщо не минув річний строк зі дня внесення платежу до бюджету.

Суми акцизного збору протягом трьох банківських днів з дати повного оформлення ВМД митні органи перераховують у державний бюджет за окремими платіжними дорученнями по кожному виду платежу згідно з установленим порядком з наступним розподілом й перерахуванням до місцевих бюджетів.

Таблиця 12

Класифікатор звільнень від сплати акцизного збору

Позиції та розділиКод
І. Звільнення від оподаткування акцизним збором відповідно до Декрету Кабінету Міністрів «Про акцизний збір»:
Товари, ввезені в Україну підприємствами — виробниками підакцизних товарів за наявності підтвердження податкової адміністрації, що це підприємство є виробником підакцизних товарів01
Легкові автомобілі спеціального призначення для інвалідів за наявності довідки органів соціального забезпечення про оплату ними вартості таких автомобілів02
Легкові автомобілі спеціального призначення (швидка допомога, міліція тощо) за встановленим Кабінетом Міністрів України переліком, які будуть використані за призначенням, за наявності відповідного документа03
ІІ. Звільнення від обкладення акцизним збором відповідно до інших законодавчих актів України:
Зразки алкогольних напоїв і тютюнових виробів, ввезених в Україну з метою показу чи демонстрації, якщо вони залишаються власністю іноземних юридичних осіб та їх використання на території України не має комерційного характеру30
Товари, які ввозяться в Україну у режимі тимчасового ввезення під зобов'язання про зворотнє вивезення31
Товари, що були раніше вивезені з України, під зобов'язання про зворотнє ввезення32
Конфісковане, спадкове, безгосподарне майно, коштовності та інші цінності, які перейшли за правом спадкування до держави33
Товари, що повертаються в Україну на підставі рекламаційних актів або внаслідок розірвання контракту з технічних чи інших причин, за умови, якщо повернення бракованої продукції згідно з рекламаційними актами здійснюється не пізніше встановленого терміну повернення валютної виручки відповідно до чинного законодавства і передбачено контрактом, а технічні або інші причини, внаслідок яких відбулося розірвання контракту, відповідним чином підтверджуються сторонами контракту або іншими відповідними органами34
Інші законодавчі акти України9
Закінчення табл. 12

Позиції та розділиКод
ІІІ. Звільнення від обкладання акцизним збором відповідно до міжнародних договорів та інших зобов'язань України:
Товари і послуги, передбачені для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання дипломатичним персоналом цих дипломатичних місій і членами їх сімей, які проживають разом з особами цього персоналу70
Сировина, матеріали, устаткування та обладнання, які ввозяться в Україну в межах виробничої кооперації країн СНД відповідно до Ашхабатської угоди71
Товари, звільнені відповідно до міжурядових угод, за умови подання відповідної довідки Національного агентства реконструкції та розвитку72
Товари, звільнені відповідно до міжурядової угоди про створення УНТЦ73
Товари, ввезені в рамках Угоди між Україною і США про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво74
Товари та інші предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди між Україною та США щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдження зброї масового знищення75
Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди між урядом України та Комісією Європейського Співтовариства з метою реалізації проекта технічної допомоги в рамках програми TACIS76
Товари, що ввозяться в Україну на виконання програми технічної допомоги, що надається урядом Канади77
Інші міжнародні та міжурядові угоди78
Оподатковуваний оборот по підакцизних товарах, які ввозяться фізичними особами для власного споживання, визначають на основі митної декларації з пред'явленням товарних чеків на ці товари, а в разі їх відсутності — виходячи з розміру індикативних цін або мінімальної митної вартості імпортних товарів, встановленої КМУ. Розрахунок проводиться з урахуванням пільг, які діють для фізичних осіб (перелічені вище).

Таблиця 13

Методика обчислення митних платежів

Розрахунок податків3 урахуванням акцизного зборуБез урахування акцизного збору
1. Митна вартість товару, що включає витрати кордону України100 дол. США100 дол. США
2. Митна вартість товару, перерахована у національну валюту України на дату подання ВМД митним органам560 грн.560 грн.
3. Сума мита відповідно до Єдиного митного тарифу (15 % митної вартості: п. 2x15%)84 грн.84 грн.
4. Митний збір (0,2 % митної вартості: п. 2 х 0,2 %)1,12 грн.1,12 грн.
5. Акцизний збір з підакцизних товарів (ставка акцизного збору 40 % (п. 2 + п. 3 + п. 4) х 40 %)258,05 грн.
6. Податок на додану вартість на імпорт за встановленою ставкою 20 % (п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5) х 20 %180,63 грн.129,02 грн.


Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.