Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Значення та функції ВМД

У нашій країні ВМД була впроваджена в практику митного оформлення товарів з 1 квітня 1989 р. Форма ВМД, що використовується в Україні, збігається з формою ЄАД — єдиного адміністративного документа, який застосовується у світовій практиці.

Роль і значення ВМД для митних цілей вагомі. У ній учасник зовнішньоекономічної діяльності заявляє основні відомості про товари:

 їх найменування;

• коди по ТН ЗЕД;

• митний режим, під який розміщуються товари;

• вартість, вагу, відомості про пакування;

• інші відомості, необхідні для митного оформлення товарів.

При цьому інформація, що міститься у ВМД, становить інтерес не тільки для митних органів, але й ряду державних організацій та інститутів — податкової поліції, податкової інспекції, органів МВС та ін. Ці відомості є вихідними даними для формування статистики зовнішньої торгівлі. Отже, вантажна митна декларація являє собою документ, за яким нараховуються і стягуються митні платежі.

Вантажна митна декларація — офіційний документ встановленої форми, що використовується для виконання митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон, зміні митного режиму, в який розміщувався товар, і у випадках, встановлених митними органами.

Введення ВМД у практику митного оформлення зменшує і скорочує обсяг документообігу, дозволяє здійснювати автоматизоване опрацювання даних, що містяться в ній. ВМД є документом суворої звітності. Сьогодні ВМД використовуються при оформленні вантажів у понад 100 країнах світу, які торгують з Україною.

На здійснення митних формальностей (у тому числі і заповнення ВМД) щороку витрачається 3—4 % загальної суми зовнішньоторговельного обороту, що становить кілька мільйонів доларів.

ВМД виконує певні функції:

1) декларування (повідомлення) митній установі всіх необхідних даних учасниками угоди;

2) заявления учасниками угоди про її законність, тобто відповідність усіх дій за угодою законодавству;

3) підтвердження органами митного контролю законності експорту або імпорту товарів;

4) обліково-статистичного документа, тобто носія інформації.

Форму ВМД визначає Положення про вантажну митну декларацію (постанова Кабінету Міністрів України від 9.06.97 № 574), яке до того ж встановлює порядок її подачі, оформлення та використання.

Вантажна митна декларація — це заява, що містить дані про:

• товари й інші предмети та транспортні засоби;

• цілі їх переміщення через митний кордон країни;

 зміну митного режиму щодо товарів;

• інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів.

Прийняття митницею ВМД до оформлення — процедура превентивної перевірки даних, зазначених у ВМД, та подання документів відповідно до вимог, встановлених у нормативних документах ДМСУ.

ВМД застосовується при митному оформленні товарів, стосовно яких виконується хоча б одна з умов:

• митна вартість товару перевищує суму, еквівалентну 100 дол. США;

• щодо товару вживаються заходи економічної політики, стягується мито і податки.

В іншому разі декларування товарів здійснюється шляхом подання в митний орган заяви довільної форми із зазначенням встановленого переліку відомостей про товар.

Оформлена вантажна митна декларація засвідчує надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності права на розміщення товарів у визначений митний режим і підтверджує права та обов'язки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових, фінансових, господарських та інших операцій.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.