Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Порядок оформлення ВМД

Оформлення ВМД і декларування має особливості щодо конкретних митних режимів, однак загальні правила можуть бути зведені до таких.

Достовірність зазначених декларантом даних у ВМД, яка заповнена згідно з чинними правилами та засвідчена ним у встановленому порядку, закріплюється одним з видів митного забезпечення (штамп «Під митним контролем») на всіх аркушах ВМД і реєстраційним номером, а також записом ВМД у журналі обліку вантажних митних декларацій. Після завершення цієї процедури декларант несе юридичну відповідальність за дані, зазначені у ВМД. Ця декларація не може бути відкликана декларантом.

Відповідальність за неточні дані у ВМД встановлюється законодавством. У разі прийняття ВМД до оформлення їй надається реєстраційний номер і здійснюється реєстрація в журналі обліку ВМД. Реєстраційний номер ВМД — 12-значний цифровий код, в якому:

• перші п'ять знаків — код органу Державної митної служби, в якому реєструється ВМД, за Класифікатором митних органів;

• шостий знак — остання цифра поточного року, котра відокремлюється з обох сторін похилою рискою;

• останні шість знаків — порядковий номер декларації в журналі обліку ВМД (в порядку зростання протягом даного року, починаючи з одиниці). Журнал обліку ВМД містить:

• порядковий номер ВМД за журналом обліку;

• дату реєстрації;

• реєстраційний номер ВМД;

• тип ВМД;

• дані про відправника та одержувача (найменування, юридична адреса, для резидентів — код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України);

• дані про особу, котра відповідає за фінансове врегулювання (сплату податків тощо);

• дані про декларанта;

• прізвище, ім'я, по батькові інспектора, який прийняв ВМД до оформлення, номер штампа «Під митним контролем»;

• прізвище, ім'я, по батькові інспектора, що завершив митне оформлення, номер особистої номерної печатки;

• номер карточки відмови у митному оформленні;

• примітки.

За рішенням начальника митниці в журнал обліку ВМД можуть вноситься інші додаткові дані.

Орган Державної митної служби може відмовити у митному оформленні товарів виключно у випадках, передбачених законодавством України, після завершення процесу прийняття ВМД до оформлення. Реєстраційний номер ВМД, по якій було

відмовлено у митному оформленні, не може бути присвоєно іншій декларації.

Заповнення граф і розділів ВМД проводиться відповідно до митного режиму, під який розміщується товар. Крім того, для окремих категорій товарів існують свої особливості заповнення бланка ВМД у межах одного митного режиму: при оформленні гуманітарної допомоги, інвестиційних товарів тощо.

На кожну партію товарів заповнюється одна ВМД, якщо стосовно таких товарів встановлено однаковий митний режим.

У разі, якщо в одній партії є товари, що розміщуються у різні митні режими, заповнюється така кількість ВМД, яка відповідає кількості митних режимів. При цьому декларуються вони як одна партія товарів, що відправляється одним відправником на адресу одного одержувача, по одному зовнішньоторговельному договору, ввезені через один пункт пропуску одним видом транспорту, одночасно пред'явлені до митного оформлення, незалежно від кількості транспортних засобів і перевізних документів. При вивезенні товарів діє аналогічне правило.

Партією також вважаються товари або електроенергія, що постачаються протягом одного місяця по кожному з укладених зовнішньоторговельних договорів при їх переміщенні трубопровідним транспортом або по лінії електропередач.

Вимоги митних органів щодо заповнення ВМД досить жорсткі — у ВМД не повинно бути підчищень, виправлень, нерозбірливих записів і т. д. Виправлення вносяться шляхом закреслення помилкових відомостей і вдрукування або надписування від руки належних даних. Кожне виправлення завіряється підписом уповноваженої особи і печаткою декларанта.

ВМД заповнюється державною мовою, на комп'ютері або друкарській машинці. Бланки ВМД, заповнені нерозбірливо, митними органами як декларації не розглядаються і не приймаються. Не припускається використання декларантом бланків ВМД для внесення інформації, не передбаченої нормативними актами.

ВМД вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах особистої номерної печатки інспектора митниці, який здійснює митне оформлення товару. Оформлена ВМД засвідчує надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності права на розміщення товарів під визначений митний режим та підтверджує права і обов'язки зазначених у ВМД осіб відносно здійснення ними відповідних правових, фінансових, господарських та інших операцій.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.