Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Документи, необхідні для митного оформлення товарів із застосуванням ВМД

Подача декларантом вантажної митної декларації, заповненої відповідно до заявленого митного режиму, супроводжується поданням у митний орган таких документів, необхідних для її прийняття:

а) документів, що засвідчують повноваження декларанта на подачу ВМД від власного імені;

б) транспортних документів, що підтверджують факт переміщення товарів;

в) у випадках, передбачених нормативними актами, митних документів:

— декларації митної вартості (ДМВ);

— документа контролю за доставкою товарів (ДКД);

г) ксерокопії паспорта угоди, завіреної уповноваженим банком у встановленому порядку;

д) документів, відомості про які заявлені в графі 44 ВМД (крім пункту 7);

е) документів, що підтверджують сплату митних платежів або забезпечення сплати митних платежів;

ж) електронної копії ВМД на магнітному носії.

Якщо ввезені товари заявляються під митні режими випуску для вільного обігу, реімпорту або митного складу, декларант повинен надати також заяву:

а) про найменування митного органу, що здійснює основне митне оформлення;

б) про найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та юридичну адресу (адреса місця проживання) декларанта, а також прізвище, ім'я, по батькові і номер кваліфікаційного атестата фахівця з митного оформлення (у разі, якщо декларантом є митний брокер);

в) про кількість вантажних місць, в які упаковані декларовані із застосуванням ВМД товари;

г) про кожне з вантажних місць, в які упаковані товари одного найменування, із зазначенням: способу їх пакування, маркування вантажного місця, найменування товарів і порядкових номерів за книгою обліку товарів і транспортних засобів на складі тимчасового зберігання (СТЗ) або реєстраційних номерів по складських документах на митному складі, відповідно до яких обліковані товари, упаковані в кожне вантажне місце; про кількість товарів у кожному вантажному місці (у тих же одиницях виміру, що використовувалися в ВМД);

д) про не упаковані товари (замість відомостей про маркування вантажних місць повинні бути зазначені відомості про місцезнаходження не упакованих товарів на СТЗ або митному складі, а також інформація про причини неможливості проведення їх пакування).

Заява повинна бути підписана декларантом і завірена керівником організації (або уповноваженою особою), і засвідчена печаткою організації. Якщо декларантом є митний брокер, то заява підписується фахівцем з митного оформлення.

Декларант під час подачі ВМД може надати додаткові документи, які використовуються у разі необхідності, для митних цілей. Прикладом таких документів може бути сертифікат походження товарів форми А або СТ1 (у разі, якщо декларант претендує на надання тарифної преференції); дозвіл Національного банку України на відкриття рахунку в іноземному банку тощо. Ці документи вносяться декларантом у спеціальний опис документів, що додаються до ВМД. Опис складається у двох примірниках.

Митний орган, у свою чергу, вправі запросити в декларанта додаткові відомості з метою перевірки інформації, що міститься в ВМД і поданих документах. У такому разі декларанту у письмовій формі повідомляється про перелік необхідних документів і їх терміни.

Відповідно до митного законодавства України при оформленні ВМД потрібні такі документи:

1. Вантажна митна декларація (на товари вартістю до 100 дол. США, крім підакцизних, ВМД не подається).

2. Провізна відомість, або CARNET-TIR. Подається на всі вантажі.

3. Товаросупровідні документи:

— транспортні накладні (СМК, залізнична накладна, авіанакладна, коносамент, ТТН);

—пакувальні листи;

—комерційні документи (рахунки-фактури, інвойси);

4. Зовнішньоекономічний договір (контракт) з маркою гербового збору.

5. Довідка про проведення декларування валютних цінностей, доходів і майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, або довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна.

6. Ліцензія Мінекономіки на товари, що підлягають ліцензуванню.

7. Картка реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (контракту).

8. Дозвіл Урядової комісії з експортного контролю або висновок УКПЕК.

9. Сертифікат відповідності.

10. Карантинний сертифікат на вантажі, підконтрольні інспекції з карантину рослин.

11. Ветеринарний сертифікат на вантажі, підконтрольні службі ветеринарної медицини.

12. Дозвіл служби екологічного контролю на ввезення товарів.

13. Сертифікат про походження товарів.

14. Вексель (при митному оформленні давальницької сировини, іноземних інвестицій, цукру-сирцю тростинного та олії) з маркою гербового збору.

15. Податковий вексель з маркою гербового збору.

16. Платіжні документи на перерахування сум митних платежів та інших податків на депозитні рахунки митних установ.

17. Довідка Національного агентства України з реконструкції та розвитку.

18. Погодження на ввезення озоноруйнуючих речовин і продукції, що їх містить, імпорт/експорт яких підлягає ліцензуванню.

19. Попередня ВМД (АД, ПД).

20. Лист-узгодження.

21. Разова (індивідуальна) ліцензія на зовнішньоекономічну операцію (для кожної експортної/імпортної операції, що здійснюється суб'єктом ЗЕД, до якого згідно зі ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» застосовано спеціальну санкцію — режим індивідуального ліцензування, що підтверджується відповідним наказом Мінекономіки).

22. Індивідуальна ліцензія на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України. Видається Мінекономіки в разі вивезення майнових інвестицій за кордон.

23. Перевірка наявності марок гербового збору на:

— зовнішньоекономічних договорах, які укладені, починаючи з 01.01.99 (в тому числі договорах, які вносять зміни до раніше укладених договорів);

— векселях, виданих після 01.01.99;

— установчих документах підприємств, які зареєстровані у державних органах після 01.01.99.

24. При ввезенні лікарських засобів, у складі яких містяться наркотичні і психотропні речовини, необхідно мати дозвіл на ввезення медпрепаратів встановленого зразка, виданий Міністерством охорони здоров'я України.

25. Довідка-розрахунок митної вартості.

26. Звернення структурного підрозділу митниці до відділу тарифів і митної вартості у разі необхідності вирішення спірних питань щодо митної оцінки товарів та предметів, що оформлюються.

27. Копія примірника ВМД.

28. Документи, на підставі яких приймається рішення щодо митної вартості товару (рахунки-фактури, рахунки-проформи тощо) подаються у відділи тарифів і митної вартості.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.