Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Необхідність та особливості екологічного, санітарно-гігієнічного та гемологічного контролю на митному кордоні України

1. Запровадження екологічного контролю

Щороку, паралельно із зростанням світового промислового виробництва, збільшенням обсягів використання природних ресурсів — корисних копалин, енергоносіїв та вирубкою лісів, підвищується значення екологічного фактора. Тож, запровадження екологічного контролю має своєю метою забезпечення гарантії екологічної безпеки при ввезенні (транзиті) на територію України небезпечної для здоров'я населення і навколишнього середовища продукції. Тому екологічному контролю підлягають транспортні засоби, вантажі, що містять промислову сировину, відходи виробництва, хімічні сполуки, токсичні, хімічні, радіологічні та інші небезпечні речовини.

Перелік товарів та інших предметів, що підлягають екологічному контролю, а також порядок його проведення періодично уточнюються і визначаються такими основними документами:

• постановою Верховної Ради України від 17.11.93 за № 3612-ХІІ «Про впровадження ввезення (транзиту) на територію України відходів і вторинної сировини»;

• постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.95 за № 198 (доповнено ПКМУ від 28.06.97 за № 704) «Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон»;

• постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.95 за № 440 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів продуктів біотехнології та інших біологічних агентів»;

• Законом України від 17.07.97 за № 468/97-ВР «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції»;

• постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 за № 704 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон» (в тому числі і до ПКМУ від 22.01.96

за №113);

• постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.97 за № 1016 «Про впорядкування контролю за транскордонним перевезенням відходів та їх утилізацією/видаленням»;

• наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.10.97 за № 164 «Про затвердження переліків відходів і їх небезпечних властивостей та інструкцій, що стосуються контролю за транспортним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням»;

• постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.98 за № 999 «Про затвердження Порядку здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів підрозділами Державної екологічної інспекції Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки».

Вищезазначеними документами Державну екологічну інспекцію Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України зобов'язано здійснювати екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон: транспортних засобів, у тому числі літаків, суден, військових кораблів; вантажів, що містять промислову сировину, відходи виробництва, хімічні сполуки, токсичні, хімічні, радіоактивні та інші небезпечні для навколишнього природного середовища і здоров'я людей речовини, засоби захисту рослин, стимулятори їхнього росту, добрива; усіх видів риб, диких тварин і рослин, зоологічних, ботанічних, мінералогічних колекцій, мисливських трофеїв.

Завершення митного оформлення зазначених вантажів може бути здійснено на підставі відповідних документів, які дозволяють пропуск вантажів через митний кордон України.

2. Здійснення санітарно-гігієнічного контролю Основні положення та вимоги щодо захисту населення від застосування недоброякісної продукції визначено Законом України від 24.02.94 за № 4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення». Подальшим розвитком і уточненням цього Закону став наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.10.95 за № 190 «Про проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи стосовно розробки, виробництва і застосування продукції, що може негативно вплинути на здоров'я людини», яким виконання функцій санітарно-епідеміологічного контролю, в тому числі при імпорті сировини і товарів, покладено на органи, підприємства і заклади Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я.

Санітарно-епідеміологічний контроль сільськогосподарської продукції, яка ввозиться на митну територію України, як і екологічний контроль передбачено Законом України від 17.07.97 «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції».

3. Проведення гемологічного контролю

Гемологічний контроль на підставі постанови Кабінету Міністрів від 27.07.94 за № 512 «Про загальну класифікацію та оцінку вартості природного каміння» здійснюється Державним гемоло-гічним центром при Міністерстві фінансів України, який в своїй діяльності керується відповідними законами Верховної Ради України, Указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України. Суть цього контролю полягає в здійсненні державної позавідомчої експертизи вартості та якості дорогоцінного, напівдорогоцінного (граніт, мармур, габро та ін.) каміння у виробах і сировині. В результаті таких перевірок видається «Експертний висновок» встановленого Міністерством фінансів зразка. Такий документ обов'язково надається митним службам для використання в своїй діяльності.

Законом України від 18.11.97 за № 637/97-ВР «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» були уточнені функції Державного гемологічного центру.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.