Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Глава 12. Правоохоронна діяльність митних органів України