Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Поняття та загальна характеристика порушень митних правил

Порушення митних правил — це протиправна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на встановлений законодавством і міжнародними угодами України порядок:

1) переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів;

2) здійснення митного оформлення і митного контролю за ними;

3) обкладання митом, податками та митними зборами товарів і транспортних засобів.

Кожне з перелічених посягань (окремо або в сукупності) може мати ознаку правопорушення — об'єктивну сторону, яка полягає в здійсненні протиправної, шкідливої для держави або суспільства небезпечної дії або ж бездіяльності.

Порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, якщо вчинене не тягне за собою кримінальної відповідальності. Шкідливе або суспільно небезпечне порушення митних правил може полягати в здійсненні певних дій або в пасивній поведінці — відмові від тих чи інших дій, які учасник зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний був здійснити.

Прикладом протиправних порушень митних правил, скоєних шляхом активних дій, можуть бути:

1) факти перешкоджання доступу посадовій особі митного органу України на територію або в приміщення для проведення митного контролю;

2) приховування від митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України;

3) переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України з підробленими документами.

Прикладом протиправної бездіяльності учасника ЗЕД, яка визначається як порушення митних правил, є:

 неповідомлення ним митного органу при ввезенні товарів і транспортних засобів про перетин митного кордону України;

 неповідомлення або недостовірне повідомлення про наміри вивезти товари і транспортні засоби за межі митної території України;

 інше.

Різниця між адміністративним правопорушенням і злочином полягає у ступені суспільної небезпеки кожного з них. Ця відмінність не тільки кількісна, але й якісна.

Суб'єктами порушень митних правил і відповідальності за ці порушення можуть бути як громадяни України, так й іноземні юридичні та фізичні особи, та особи без громадянства, які досягли 16-річного віку, а також посадові особи підприємств, організацій України та іноземних держав:

1) юридичні особи-учасники ЗЕД — підприємства, заклади, організації, фірми і т. п.;

2) фізичні особи-учасники ЗЕД — особи, що здійснюють підприємницьку діяльність без оформлення юридичної особи;

3) посадові особи державних, у тому числі митних органів як України, так і іноземних держав, а також посадові особи різних підприємств та організацій.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.