Каленський М.М. Митний контроль та митне оформлення (2002)

Нормативне регулювання митного контролю нафтопродуктів, переміщуваних трубопровідним транспортом

Порядок здійснення митного контролю за нафтопродуктами, що переміщуються трубопровідним транспортом доцільно розглянути на прикладі основного нормативного документа, діючого на сьогоднішній день, яким є Наказ Державної митної служби України від 17.08.98 р. № 513 "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом", зареєстрований у Міністерстві юстиції 01.12.98 р. за N° 770/3210. Цей Порядок установлює єдині норми і правила, які діють при переміщенні через митний кордон України нафтопродуктів, і спрямований на запобігання незаконному їх переміщенню. Він не змінює існуючого технологічного процесу транспортування нафтопродуктів трубопровідним транспортом.

Переміщення нафтопродуктів трубопровідним транспортом через митний кордон України здійснюється залежно від заявленого митного режиму і під митним контролем. Таке переміщення не допускається без оформлення ЗМВД або АД у Центральній енергетичній митниці або інших митницях, у зоні діяльності яких перебувають вузли обліку та лінійно-виробничі диспетчерські станції магістральних трубопроводів, нафтопродуктосховища.

Митне оформлення нафтопродуктів, залежно від митного режиму, здійснює Центральна енергетична митниця. Інші митниці можуть здійснювати таке оформлення тільки за погодженням з Центральною енергетичною митницею. Митне оформлення нафтопродуктів, що надходять як давальницька сировина, здійснюється також Центральною енергетичною митницею або за погодженням з нею митницею, в зоні діяльності якої перебуває переробне підприємство.

Митний контроль експортної частини бартерних контрактів, в яких імпортною частиною є поставка нафтопродуктів, а також імпортної частини бартерних контрактів, в яких експортною частиною є поставка нафтопродуктів, здійснюється Центральною енергетичною митницею. Митне оформлення зазначених частин

бартерних контрактів здійснюється митницями за погодженням із Центральною енергетичною митницею.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснюють експортно-імпортні операції з нафтопродуктами або переміщують їх транзитом територією України, проводять декларування в Центральній енергетичній митниці або, за погодженням з нею, в митниці, в зоні діяльності якої вони перебувають на обліку.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.